Şarap Dolapları

Şarap Dolapları

Bir şarabın sıcaklığı, lezzetini belirler ve dolayısıyla keyfi etkiler. Şarabın kalitesini etkileyen sıcaklık, nem ve ışık gibi faktörleri önlemek için Liebherr şarap dolapları mükemmel, koruyucu saklama koşulları sunar. İç nem seviyeleri yüksektir ve yenilikçi teknolojiler UV ışığına ve titreşimlere karşı koruma sağlar. Ek olarak, sıcaklık, şarabın yakın gelecekte içilmesine veya daha uzun süre saklanmasına göre ayarlanabilir.

Şarap Dolapları

Enerji verimliliği sınıfı
Cihaz yüksekliği
13 kayıttan 11 - 13 arasındaki kayıtlar
WKb 3212
Ebatlar (Y/G/D) 135 / 60 / 73.9 cm
Enerji verimlilik sınıfı G
 • Wine
  Wine
  Wine

  Şarap saklama dolapları, şarap mahzenlerine benzer koşullar sağlar. Bu cihazların iç kısmında sabit bir sıcaklık hâkimdir. İsteğe göre +5 °C ile +20 °C arasında ayarlanabilir. Şarap saklama dolapları, şarapların uzun süreli saklanması ve olgunlaşması için idealdir. Ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak, bu cihazlar aynı zamanda servis sıcaklığında daha fazla şarap stoku da depolayabilir. GrandCru ve Vinothek serilerinde Liebherr, farklı ebatlarda ve farklı özelliklerde çok sıcaklıklı şarap dolapları sunmaktadır.

Detayları Göster
WKb 1812 GrandCru
Ebatlar (Y/G/D) 89 / 60 / 61.3 cm
Enerji verimlilik sınıfı G
 • Wine
  Wine
  Wine

  Şarap saklama dolapları, şarap mahzenlerine benzer koşullar sağlar. Bu cihazların iç kısmında sabit bir sıcaklık hâkimdir. İsteğe göre +5 °C ile +20 °C arasında ayarlanabilir. Şarap saklama dolapları, şarapların uzun süreli saklanması ve olgunlaşması için idealdir. Ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak, bu cihazlar aynı zamanda servis sıcaklığında daha fazla şarap stoku da depolayabilir. GrandCru ve Vinothek serilerinde Liebherr, farklı ebatlarda ve farklı özelliklerde çok sıcaklıklı şarap dolapları sunmaktadır.

Detayları Göster
WKes 653 GrandCru
Ebatlar (Y/G/D) 61.2 / 42.5 / 47.8 cm
Enerji verimlilik sınıfı E
 • Wine
  Wine
  Wine

  Şarap saklama dolapları, şarap mahzenlerine benzer koşullar sağlar. Bu cihazların iç kısmında sabit bir sıcaklık hâkimdir. İsteğe göre +5 °C ile +20 °C arasında ayarlanabilir. Şarap saklama dolapları, şarapların uzun süreli saklanması ve olgunlaşması için idealdir. Ayarlanan sıcaklığa bağlı olarak, bu cihazlar aynı zamanda servis sıcaklığında daha fazla şarap stoku da depolayabilir. GrandCru ve Vinothek serilerinde Liebherr, farklı ebatlarda ve farklı özelliklerde çok sıcaklıklı şarap dolapları sunmaktadır.

 • SmartSteel
  SmartSteel
  SmartSteel

  SmartSteel parmak izlerinin görünürlüğünü önemli ölçüde azaltır ve temizlenmesi çok kolaydır.

Detayları Göster

Gizlilik Politikası

HACK ENDÜSTRİYEL TEMSİLCİLİK TİC. LTD. ŞTİ. GİZLİLİK POLİTİKASI
Son güncellenme: 25/03/2022

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Hack Endüstriyel Temsilcilik Tic. Ltd. Şti., veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz. Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kimlik, (isim, soy isim, doğum tarihi gibi) iletişim, (adres, e-posta adresi, telefon, IP, konum gibi) özlük, sosyal medya, finans bilgileriniz ile görsel ve işitsel kayıtlarınız tarafımızca, çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla sizlerle sözleşmeler kurabilmek, sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde ve aramızdaki sözleşmelere uygun olarak yerine getirebilmek, bu sözleşmelerden doğan haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek, ayrıca sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir. Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere info@hack.com.tr üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim: Hack Endüstriyel Temsilcilik Tic. Ltd. Şti. Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blok A 12B No: 112 34235 Esenler/İstanbul Tel.: +90 (212) 438 20 22 Mail: info@hack.com.tr

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız.

Ayrıntılı bilgi için bizimle info@hack.com.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. Gizlilik Politikası .